skip to Main Content

IMIGRAČNÉ SLUŽBY

Relocate to Slovakia s.r.o. zabezpečuje svojim firemným klientom ako aj súkromným osobám asistenciu v oblasti relokačných služieb. Našou hlavou výhodou je koordinácia celého procesu od začiatku až do úspešného vydania povolenia a klient sa môže nerušene sústrediť na svoj biznis.

Relocate toSlovakia s.r.o. zabezpečuje asistenciu v relokačných záležitostiach uvedených nižšie. Ak na zozname nenájdete Vašu požiadavku neváhajte nás kontaktovať.

Povolenia na pobyt za účelom:

 • zamestnania
 • podnikania
 • zlúčenia rodiny
 • štúdia
 • osobitnej činnosti

ďalej:

 • Pracovné povolenia
 • Predĺženie povolení na pobyt a pracovných povolení
 • Modré karty (tzv. Blue Card)
 • Získavanie Schengenských víz
 • Deregistrovanie občanov tretích krajín z pobytu
 • Registrácia o odhlásenie občanov EÚ z úradu práce
 • Registrácia a odhlásenie občanov EÚ na cudzineckej polícii
 • Overené pozvania vydané cudzineckou políciou

ZABÝVANIE SA

Home Search

Pri hľadaní vhodnej nehnuteľnosti naši konzultanti poskytnú asistenciu pri nasledovnom:

 • Zistenie detailných  potrieb a očakávaní klienta
 • Naplánovanie prehliadok vybraných nehnuteľností
 • Sprevádzanie klienta pri prehliadke vhodných nehnuteľností
 • Poradenstvo ohľadom lokality, cien, občianskej vybavenosti a vzdialenosti od miesta zamestnania, obchodov a škôl
 • Po vybratí nehnuteľnosti Vám poskytneme asistenciu s odovzdaním nehnuteľnosti.

Aby bol presun na Slovensko čo najkomfortnejší, naši konzultanti poskytujú klientom aj asistenciu pri nasledovnom:

 • Asistencia pri získaní telefónnych liniek, internetu a TV
 • Asistenciu s otvorením bankového účtu
 • Mnohé ďalšie služby podľa potrieb klienta

Miestna orientácia

Spoznávanie nového mesta môže byť zaujímavé ale i náročné. Naši konzultanti Vám pomôžu zorientovať sa na novom mieste a spoznať miestnu kultúru. Orientačný balík je prispôsobený klientskym potrebám, aby ste mali všetky potrebné informácie o meste a jeho okolí.

Orientačné služby klientom pomôžu v nasledujúcich oblastiach:

 • Mestská hromadná doprava
 • Kultúrne pamiatky a parky
 • Obchody
 • Školy pre deti
 • Nemocnice a zdravotné centrá
 • Voľnočasové aktivity
 • Tipy ohľadom miestnych spoločenských pravidiel
 • Iné, podľa požiadaviek klienta

Služby pri odchode zo Slovenska

Ak sa klient rozhodne odsťahovať sa zo Slovenska, je potrebné zabezpečiť množstvo záležitostí.

Zabezpečíme poskytnutie  asistencie pri:

 • Deregistrácií na príslušných úradoch
 • Vrátenie zálohy za nájom alebo iné služby
 • Zrušenie miestneho bankového účtu, vyrovnanie nákladov za užívanie nehnuteľnosti, a pod.