skip to Main Content

IMIGRAČNÉ SLUŽBY

Relocate to Slovakia s.r.o. zabezpecčuje svojim firemným klientom ako aj súkromným osobám asistenciu v oblasti imigračných služieb. Našou hlavou výhodou je koordinácia celého procesu od začiatku až do úspešného vydania povolenia a klient sa môže nerušene sústrediť na svoj biznis.

Klientovi sa vysvetlia požiadavky, ktoré musí  spĺňať, navrhne sa najvhodnejšie riešenie, pripravia potrebné dokumenty, usmerní sa, ktoré dokumenty musia byť zabezpečené zo strany klienta.

Relocate toSlovakia s.r.o. zabezpečuje nasledovné základné imigračné služby. Ak na zozname nenájdete Vašu požiadavku neváhajte nás kontaktovať.

Povolenia na pobyt za účelom:

 • zamestnania
 • podnikania
 • zlúčenia rodiny
 • štúdia
 • osobitnej činnosti

ďalej:

 • Pracovné povolenia
 • Predĺženie povolení na pobyt a pracovných povolení
 • Modré karty (tzv. Blue Card)
 • Získavanie Schengenských víz
 • Deregistrovanie občanov tretích krajín z pobytu
 • Slovenské občianstvo
 • Registrácia o odhlásenie občanov EÚ z úradu práce
 • Registrácia a odhlásenie občanov EÚ na cudzineckej polícii
 • Overené pozvania vydané cudzineckou políciou
 • Vybavenie živnostenských listov
 • Založenie obchodnej spoločnosti
 • Zabezpečenie legalizácie dokumentov v Slovenskej republike

ZABÝVANIE SA

Home Search

Pri hľadaní vhodnej nehnuteľnosti konzultant poskytne asistenciu pri nasledovnom:

 • Detailná definícia potrieb a očakávaní klienta
 • Naplánovanie prehliadok vybraných nehnuteľností
 • Sprevádzanie klienta pri prehliadke vhodných nehnuteľností
 • Poradenstvo ohľadom lokality, cien, občianskej vybavenosti a vzdialenosti od miesta zamestnania, obchodov a škôl
 • Po vybratí nehnuteľnosti Vám poskytneme asistenciu pri dohode a finalizácii nájomnej zmluvy a pri odovzdaní nehnuteľnosti

Aby bol presun na Slovensko čo najkomfortnejší, naši konzultanti poskytujú klientom aj asistenciu pri nasledovnom:

 • Zabezpečenie telefónnych liniek, internetu a TV
 • Prihlásenie a odhlásenie zo zdravotného poistenia
 • Asistenciu s otvorením bankového účtu
 • Asistencia s výmenou vodičského preukazu
 • Registrácia automobilu
 • Mnohé ďalšie služby podľa potrieb klienta

Miestna orientácia

Spoznávanie nového mesta môže byť zaujímavé, ale i náročné. Naši konzultanti Vám pomôžu zorientovať sa na novom mieste a spoznať miestnu kultúru. Orientačný balík je prispôsobený klientskym potrebám, aby ste mali všetky potrebné informácie o meste a jeho okolí.

Orientačné služby klientom pomôžu v nasledujúcich oblastiach:

 • Mestská hromadná doprava
 • Kultúrne pamiatky a parky
 • Obchody
 • Školy pre deti
 • Nemocnice a zdravotné centrá
 • Voľnočasové aktivity
 • Tipy ohľadom miestnych spoločenských pravidiel
 • Iné, podľa požiadaviek klienta

Služby pri odchode zo Slovenska

Ak sa klient rozhodne odsťahovať sa zo Slovenska, je potrebné zabezpečiť množstvo záležitostí.

Naši konzultanti Vám poskytnú asistenciu pri:

 • Deregistrácia na príslušných úradoch
 • Výpoveď nájomnej zmluvy
 • Vrátenie zálohy za nájom alebo iné služby
 • Zrušenie miestneho bankového účtu, vyrovnanie nákladov za užívanie nehnuteľnosti, a pod.